Struttura tal-Kunsill
Sindku

Raymond Schembri

Viċi Sindku

Sandro Azzopardi

Kunsillieri
Segretarju Eżekuttiv

Shawn Tanti