Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Marzu 2012

Mix-xellug għal-lemin: Matthew Borg (Segretarju Eżekuttiv) Venera Micallef (Viċi Sindku) David Vassallo (Kunsillier) Ian Borg (Sindku), Sandro Azzopardi (Kunsillier), Paul Sammut (Kunsillier)

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2008

Mix-xellug għal-lemin: Ian Borg (Sindku), David Vassallo (Kunsillier), Sandro Azzopardi (Viċi Sindku), Connie Bonello (Kunsilliera), Jacqueline Azzopardi (Kunsilliera), Paul J. Pace (Segretarju Eżekuttiv)

Il-Ħames Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Marzu 2005

Mix-xellug għal-lemin: Anthony Zarb (Kunsillier), Sandro Azzopardi (Kunsillier), Joseph Mary Abela (Viċi Sindku), Ian Borg (Sindku), David Vassallo (Kunsillier), Paul J. Pace (Segretarju Eżekuttiv)

Ir-Raba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2002

Mix-xellug għal-lemin: Carmel Abela (Kunsillier), Joseph Mary Abela (Sindku) John Mary Farrugia (Viċi Sindku), Sandro Azzopardi (Kunsillier), Jacqueline Azzopardi (Kunsillier), Isabella Camilleri Aquilina (Segretarja Eżekuttiva)

It-Tielet Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 13 ta’ Marzu1999

Mix-xellug għal-lemin: Jacqueline Azzopardi (Kunsillier), Peter Abela (Kunsillier), Geoffrey E. Tanti (Kunsillier), Joseph Mary Abela (Sindku), John Mary Farrugia (Viċi Sindku), Isabella Camilleri Aquilina (Segretarja Eżekuttiva)

It-Tieni Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 1996

Mix-xellug għal-lemin: Jacqueline Azzopardi (Kunsillier), Peter Abela (Kunsillier), Geoffrey E. Tanti (Kunsillier), Joseph Mary Abela (Sindku), John Mary Farrugia (Viċi Sindku), Isabella Camilleri Aquilina (Segretarja Eżekuttiva)

L-Ewwel Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 19 ta’ Marzu 1994

Mix-xellug għal-lemin: Andrew Caruana (Kunsillier), Edward Caruana (Kunsillier), Paul J. Saliba (Segretarju Eżekuttiv), Angelo Azzopardi (Sindku), Joseph Mercieca (Kunsillier)